Druhý príklad zobrazenia informácií o športovcoch prostredníctvom facebooku:

 

 


xxx