Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

 1. predávajúci - prevádzkovateľ domény www.kutiksport.sk
 2. kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim na základe predloženého živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra, ktorý ju oprávňuje k predaju športového tovaru
 3. tovar - produkty v ponuke www.kutiksport.sk
 4. objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Registrácia a prihlasovanie

 • Bez vykonania registrácie a jej spätného povolenia zo strany predávajúceho, nie je možné realizovať objednávky.
 • Taktiež nie sú bez registrácie k dispozícii veľkoobchodné (tzv. „dealerské“) ceny, čím je zabránené neoprávnenému prístupu k týmto cenám zo strany bežných spotrebiteľov, keďže doména www.kutiksport.sk je určená výhradne maloobchodným predajcom športového tovaru.

Ako sa zaregistrovať ?

 • V pravom hornom rohu kliknúť na „Prihláste sa“
 • V časti“ Vytvoriť nový účet“ vyplňte email a kliknite na „Vytvoriť nový účet“.
 • Správne a pravdivo vyplňte minimálne povinné údaje (tie údaje s hviezdičkou):

a)      Osobné údaje:

 1. Meno a Priezvisko
 2. Heslo – !!! Email a heslo je potrebné si zapamätať, nakoľko slúžia aj ako prihlasovacie údaje !!!

b)      Vašu adresu:

 1. Ak ste firma, tak zadajte: Názov spoločnosti, IČO, DIČ
 2. Adresu (ulica a číslo, mesto a PSČ),
 3. Minimálne jeden telefonický kontakt (Mobil alebo Pevnú linku)
 4. Prípadne zadajte ďalšie nepovinné údaje
 • Kliknúť na „Registrovať“.

Týmto bola Vaša registrácia úspešne vykonané a obratom Vám zašleme potvrdenie registrácie, pričom týmto okamihom ste oprávnený na našej stránke realizovať objednávky (máte k dispozícii veľkoobchodné ceny).

Ako sa prihlasovať ?

 • Keď už ste zaregistrovaný, stačí v pravom hornom rohu kliknúť na „Prihláste sa“ a v časti „Už ste sa zaregistrovali ?“ vypeňte Vaše prihlasovacie údaje - Email a heslo, ktoré ste uviedli pri samotnej registrácii.
 • Kliknúť na „Prihlásiť sa“. Týmto okamihom ste prihlásený.

Čo robiť, keď ste zabudli heslo ?

 • V pravom hornom rohu kliknúť na „Prihlásenie“
 • Kliknite na „Zabudli ste heslo?“ , zadajte Váš email a kliknite na „Poslať heslo“.
 • Systém Vám zašle na email správu s odkazom, na ktorý keď kliknete. Tak Vám bude vygenerované nové heslo.

3. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Objednávky je možné realizovať:

 1. na webe www.kutiksport.sk vložením konkrétneho tovaru do košíka a následným odoslaním objednávky
 2. telefonicky na našich číslach,
 3. faxom na čísle,
 4. e-mailom na adresách: kutik.juraj@kutiksport.sk.

4. Storno objednávky

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka obratom prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu.
 • Ceny uvedené na webe www.kutiksport.sk sú veľkoobchodné ceny vrátane DPH.
 • Zároveň sú tu uvedené bežné ceny, ktoré predstavujú odporúčané maloobchodné ceny.
 • Zľavy z kúpnej ceny je možné poskytnúť na základe osobnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim
 • Zľavy sa stanovujú podľa jednotlivých kategórií tovaru

5. Kúpna cena a zľavy

 • Ceny uvedené na webe www.kutiksport.sk sú veľkoobchodné ceny vrátane DPH.
 • Zároveň sú tu uvedené bežné ceny, ktoré predstavujú odporúčané maloobchodné ceny.
 • Zľavy z kúpnej ceny je možné poskytnúť na základe osobnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim
 • Zľavy sa stanovujú podľa jednotlivých kategórií tovaru